Indhold

Formandsskifte / Change of Chairman 2
Siden Sidst - News from the Church 3
Welcome Spring Lottery Winners 4
Nyt Praestepar fra 1. September 5
Gudstjenester - Grimsby 6
Kirkekalendar 7
Logumkloster Refugium 8
Tak - farvel og pa gensyn 9
Statistics / Concert and Dinner 10
Midsommervisen 11
Contacts 12

Grimsby Home Page

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Juli - September 2006